Matsikkerhet i et klimaperspektiv

Strategi 2013 - 2015

Med denne strategien vil Utenriksdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Miljøverndepartementet fremme økt matproduksjon i et endret klima. Strategien er Norges viktigste svar på utviklingslandenes krav om økt støtte til klimatilpasning for perioden 2013-2015.

   Forsideillustrasjon til Matsikkerhet i klimaperspektiv - Strategi 2013 - 2015

Utgitt av Utenriksdepartementet i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Miljøverndepartementet.

Med denne strategien vil Utenriksdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Miljøverndepartementet fremme økt matproduksjon i et endret klima. Strategien er Norges viktigste svar på utviklingslandenes krav om økt støtte til klimatilpasning for perioden 2013-2015. Den er ment å supplere våre utslippsreduserende initiativ: Klima- og skogprosjektet og satsingen på fornybar energi.