Meld. St. 23 (2012–2013)

Digital agenda for Norge— IKT for vekst og verdiskaping

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

tilrår:

Tilråding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 22. mars 2013 om Digital agenda for Norge blir sendt Stortinget.

Til forsiden