Meldinger til Stortinget

Meld. St. 25 (1973-1974)

Petroliumsvirksomhetes plass i det norske samfunn

Petroliumsvirksomhetes plass i det norske samfunn

Tilråding fra Finansdepartementet av 15. februar 1974, godkjent ved kongelig resolusjon samme dag.

Følg meldingen på Stortinget