St. meld. nr. 25 (1973-74)

Petroleumsvirksomhetens plass i det norske samfunn

Petroleumsvirksomhetens plass i det norske samfunn

Tilråding fra Finansdepartementet av 15. februar 1974, godkjent ved kongelig resolusjon samme dag.

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget