Meld. St. 28 (2011–2012)

Gode bygg for eit betre samfunn

Til innhaldsliste

Tilråing

Kommunal- og regionaldepartementet

tilrår:

Tilråding frå Kommunal- og regionaldepartementet 15. juni 2012 om Gode bygg for eit betre samfunn blir send Stortinget.

Til forsida