Meld. St. 7 (2012–2013)

Arkiv

Til innhaldsliste

Tilråing

Kulturdepartementet

tilrår:

Tilråding frå Kulturdepartementet 9. november 2012 om arkiv blir send Stortinget.

Til forsida av dokumentet