Tilråing

Kulturdepartementet

tilrår:

Tilråding frå Kulturdepartementet 9. november 2012 om arkiv blir send Stortinget.

Til forsida av dokumentet