Meld. St. 13 (2017–2018)

Statens pensjonsfond 2018

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Finansdepartementet 10. april 2018 om Statens pensjonsfond 2018 blir sendt Stortinget.

Til forsiden