Meld. St. 13 (2017–2018)

Statens pensjonsfond 2018

Til innholdsfortegnelse

2 Historiske tabeller

Tabell 2.1 Avkastning av SPU i 2017, siste 3, 5, og 10 år, samt i perioden 1998–2017, målt i norske kroner. Årlig geometrisk gjennomsnitt. Prosent

2017

Siste 3 år

Siste 5 år

Siste 10 år

1998–20171

SPU

Faktisk portefølje

13,95

10,31

15,84

9,24

7,05

Norsk inflasjon2

1,83

2,52

2,36

2,21

2,08

Forvaltningskostnader

0,06

0,06

0,06

0,08

0,09

Avkastning justert for kostnader og inflasjon

11,84

7,54

13,12

6,80

4,78

Referanseindeks

13,25

9,86

15,52

9,08

6,76

Aksjer

Aksjeportefølje3

19,74

13,17

19,74

9,04

7,28

Referanseindeks

18,98

12,58

19,30

8,83

6,81

Obligasjoner

Obligasjonsportefølje

3,57

5,14

9,16

7,43

5,71

Referanseindeks

3,14

5,03

9,17

7,22

5,55

Unotert eiendomsportefølje4,5

7,80

8,62

14,53

10,36

1 Aksjeporteføljen inkluderer tall fra og med februar 1998.

2 Inflasjon gitt i tabellen er ikke basert på inflasjon målt i fondets valutakurv, men på norske KPI-tall.

3 Aksjeporteføljen inkluderer fra og med 2017 noterte eiendomsinvesteringer.

4 Den første eiendomsinvesteringen ble gjennomført i første kvartal 2011. Avkastning siste ti år er annualisert avkastning fra og med 1. april 2011.

5 Inkluderer noterte eiendomsinvesteringer i perioden 2014–2016.

Kilde: Norges Bank, Macrobond og Finansdepartementet.

Tabell 2.2 Meravkastning målt mot ulike referanseindekser og i norske kroner. Prosentenheter

2017

Siste 3 år

Siste 5 år

Siste 10 år

1998–20171

SPU2

0,70

0,44

0,31

0,15

0,28

Målt mot Norges Banks interne referanseindekser3

Aksjeforvaltningen4

0,80

0,60

0,45

0,21

0,48

Obligasjonsforvaltningen

0,40

0,10

-0,02

0,21

0,15

Noterte og unoterte eiendomsinvesteringer

0,71

Målt mot referanseindeksene fastsatt av Finansdepartementet5

Aksjeporteføljen6

0,77

0,60

0,44

0,20

0,47

Obligasjonsporteføljen

0,44

0,12

-0,02

0,21

0,15

Unotert eiendomsportefølje

0,75

1 Aksjeporteføljen inkluderer tall fra og med februar 1998.

2 Meravkastning for aksje- og obligasjonsporteføljen frem til og med 2016 og inkludert eiendom fra og med 2017.

3 Meravkastning av fondets aksje- og obligasjonsinvesteringer målt mot referanseindeksene justert for eiendomsfinansiering, samt noterte og unoterte eiendomsinvesteringer målt mot eiendomsfinansieringen.

4 Uten noterte eiendomsinvesteringer.

5 Meravkastning av fondets aksje- og obligasjonsporteføljer målt mot referanseindeksene fastsatt av Finansdepartementet, og av den unoterte eiendomsporteføljen målt mot aksjene og obligasjonene som er benyttet som finansiering av de unoterte eiendomsinvesteringene.

6 Inkludert noterte eiendomsinvesteringer.

Kilde: Norges Bank og Finansdepartementet.

Tabell 2.3 Nominell avkastning av SPU og inflasjon1 i utvalgte valutaer og målt i fondets valutakurv. Årlig geometrisk gjennomsnitt. Prosent

År

Fondets valutakurv

NOK

USD

EUR

GBP

Avk.

Inflasjon

Avk.

Inflasjon

Avk.

Inflasjon

Avk.

Inflasjon

Avk.

Inflasjon

1997

9,07

1,75

10,83

2,62

-4,01

2,29

11,87

1,53

-0,16

1,89

1998

9,26

0,92

19,75

2,25

15,87

1,56

7,63

1,10

14,59

1,57

1999

12,44

1,28

13,84

2,30

7,92

2,21

26,43

1,08

11,40

1,26

2000

2,49

2,02

6,53

3,13

-2,91

3,36

3,66

2,14

4,75

0,83

2001

-2,47

1,17

-5,34

3,03

-6,93

2,85

-1,87

2,36

-4,48

1,24

2002

-4,74

1,91

-19,09

1,29

4,76

1,58

-11,11

2,18

-5,30

1,22

2003

12,59

1,57

19,96

2,45

24,92

2,28

3,92

2,13

12,34

1,34

2004

8,94

2,37

3,93

0,44

14,16

2,66

5,94

2,09

6,45

1,32

2005

11,09

2,33

14,28

1,59

2,22

3,39

17,80

2,17

14,32

2,09

2006

7,92

2,13

5,89

2,26

15,16

3,23

3,01

2,24

1,01

2,30

2007

4,26

3,12

-3,90

0,76

10,20

2,83

-0,61

2,07

8,35

2,38

2008

-23,31

1,42

-6,66

3,79

-27,62

3,86

-23,87

3,27

0,21

3,55

2009

25,62

1,82

7,88

2,11

30,77

-0,37

26,69

0,33

16,42

2,24

2010

9,62

1,98

9,49

2,47

8,82

1,68

16,38

1,63

12,24

3,23

2011

-2,54

2,84

-1,39

1,24

-3,96

3,12

-0,75

2,68

-3,25

4,47

2012

13,42

1,98

6,70

0,77

14,42

2,09

12,66

2,51

9,39

2,78

2013

15,95

1,41

25,11

2,13

14,77

1,48

9,81

1,32

12,63

2,60

2014

7,58

0,91

24,23

2,01

0,52

1,59

14,47

0,50

6,78

1,52

2015

2,74

0,86

15,54

2,12

-2,13

0,13

9,02

0,00

3,54

0,00

2016

6,92

1,52

1,95

3,60

4,83

1,27

7,97

0,20

25,05

0,70

2017

13,66

1,83

13,95

1,83

19,92

2,13

5,33

1,60

9,54

2,68

1998–2017

6,09

1,77

7,05

2,08

6,49

2,14

5,98

1,68

7,54

1,96

1997–2017

6,23

1,76

7,22

2,10

5,97

2,15

6,25

1,67

7,16

1,96

1 Inflasjon i enkeltvalutaene gitt i tabellen er ikke basert på inflasjon målt i fondets valutakurv, men på KPI-tall for hvert enkelt land/valutaområde.

Kilde: Norges Bank, Macrobond, Thomson Reuters Datastream og Finansdepartementet.

Til forsiden