Meld. St. 13 (2020–2021)

Klimaplan for 2021–2030

Til innhaldsliste

Tilråding

Klima- og miljødepartementet

tilrår:

Tilråding frå Klima- og miljødepartementet 8. januar 2021 om Klimaplan for 2021–2030 blir send Stortinget.

Til forsida