Meld. St. 14 (2020–2021)

Perspektivmeldingen 2021

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Finansdepartementet 12. februar 2021 om Perspektivmeldingen 2021 blir sendt Stortinget.

Til forsiden