Forsida

Meld. St. 17 (2021–2022)

Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapportar for 2021

Til innhaldsliste

Tilråding

Kommunal- og distriktsdepartementet

tilrår:

Tilråding frå Kommunal- og distriktsdepartementet 2. september 2022 om Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapportar for 2021 blir send Stortinget.

Til forsida av dokumentet