Meld. St. 18 (2019–2020)

Tilbaketrekning av Prop. 48 L (2019–2020) Endringer i pakkereiseloven (angrerett og reisegaranti)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget