Meld. St. 24 (2023–2024)

Årsmelding 2023 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

Meldinga inneheld ei oversikt over dei viktigaste ytingane i pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer etter nye og gamle oppteningsreglar og ei oversikt over utviklinga i ordninga i 2023.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget