Meld. St. 28 (2019–2020)

Vindkraft på land — Endringer i konsesjonsbehandlingen

Med denne stortingsmeldingen legger regjeringen frem forslag til endringer i konsesjonsbehandlingen av vindkraft på land. Regjeringen foreslår å stramme inn behandlingen av vindkraftkonsesjoner, der lokal og regional forankring skal forbedres og det skal tas mer hensyn til miljø og naboer. Formålet med meldingen er å gi forutsigbare rammer for langsiktig utvikling av vindkraft på land.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget