Meld. St. 32 (2015–2016)

Svalbard

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Justis- og beredskapsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Justis- og beredskapsdepartementet 11. mai 2016 om Svalbard blir sendt Stortinget.

Til forsiden