Meld. St. 32 (2020–2021)

Ingen utenfor – En helhetlig politikk for å inkludere flere i arbeids- og samfunnsliv

Regjeringen legger i denne meldingen fram en helhetlig politikk for å inkludere flere i arbeids- og samfunnsliv. Meldingen beskriver årsaker til at folk faller utenfor, og relevante tiltak for å motvirke dette.

Les dokumentet

Meld. St. 32 (2020–2021) Report to the Storting (white paper) – Chapter 1

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget