Meld. St. 37 (2014–2015)

Globale sikkerhetsutfordringer i utenrikspolitikken— Terrorisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet og sikkerhetsutfordringer i det digitale rom

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Utenriksdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Utenriksdepartementet 19. juni 2015 om globale sikkerhetsutfordringer i utenrikspolitikken blir sendt Stortinget.