Meld. St. 4 (2020–2021)

Regulering av pensjoner i 2020 og pensjonisters inntektsforhold

I meldingen redegjøres det for reguleringen av grunnbeløp og pensjoner i 2020 og pensjonistenes inntektsforhold.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget