Meld. St. 6 (2021–2022)

Tilbaketrekning av Prop. 228 S (2020–2021) Utgreiing og planlegging av E39 Stord–Os, Ådland–Svegatjørn (Hordfast) i Vestland

Samferdselsdepartementet fremmer i denne meldingen tilråding om tilbaketrekning av Prop. 228 S (2020–2021) Utgreiing og planlegging av E39 Stord–Os, Ådland–Svegatjørn (Hordfast) i Vestland.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget