Meld. St. 6 (2023–2024)

Et forbedret pensjonssystem med en styrket sosial profil

I stortingsmelding "Et forbedret pensjonssystem med styrket sosial profil" legger regjeringen fram forslag til hvordan pensjonssystemets økonomiske og sosiale bærekraft skal sikres over tid. Regjeringen mener at økte aldersgrenser, bedre alderspensjon til uføre og endre regulering av minstesatsene i folketrygdens alderspensjon vil bidra til et mer rettferdig pensjonssystem med små forskjeller, også i framtiden.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget