Meld. St. 6 (2023–2024)

Et forbedret pensjonssystem med en styrket sosial profil

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet 15. desember 2023 om et forbedret pensjonssystem med en styrket sosial profil blir sendt Stortinget.

Til forsiden