Nasjonal beredskapsplan pandemisk influensa

Nasjonal beredskapsplan mot pandemisk influensa er utarbeidet med utgangspunkt i interanasjonale og nasjonale rammer.

En pandemi vil i første omgang særlig føre til økt belastning på helse- og omsorgstjenesten. Helse- og omsorgstjenesten kan bli overbelastet og få sin behandlingskapasitet redusert, noe som kan få betydelige konsekvenser. Det kan påregnes store vansker med å opprettholde forsyningene av etterspurte tjenester og varer, eksempelvis legemidler, helsepleiemateriell og kapasitet for opprettholdelse av samfunnskritiske funksjoner. Nasjonal beredskapsplan mot pandemisk influensa er i derfor primært en plan for helsesektoren.

Les Nasjonal beredskapsplan pandemisk influensa (pdf)