Nasjonal forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Utdanning etter rammeplan for Barnehagelærerutdanningen vil starte opp høsten 2013. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 04.06.2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 § 3-2 annet ledd.