Nasjonal plan for produksjon og formidling av opera og ballett

Høringsdokument april 2002

Nasjonal plan for produksjon og formidling av opera og ballett (.pdf)

Vedlegg 1: Tabeller for regionale operatiltak

Vedlegg 2: Situasjonen i andre nordiske land