Nasjonal transportplan 2022–2033: Oppdrag 3: Svar fra transportetatene og -virksomhetene

Svar på et deloppdrag om utfordringer i transportkorridorer og byområder fra Samferdselsdepartementet i forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033.

Les felles svar (pdf)