Intensivopplæringen i Ny GIV: Å se og bli sett

Klasseromsobservasjoner av intensivopplæringen i Ny GIV-sluttrapport

Nordlandsforskning sluttrapport : Å se og bli sett. Rapporten baserer seg på klasseromsobservasjoner av intensivopplæringen i Ny GIV. Wenche Rønning (red.), Janet Hodgson, Peter Tomlinson.

Nordlandsforskning sluttrapport : Å se og bli sett. Rapporten baserer seg på klasseromsobservasjoner av intensivopplæringen i Ny GIV. Wenche Rønning (red.), Janet Hodgson, Peter Tomlinson.