Norges deltakelse på EXPO 2005 - Sluttrapport fra NHD (pdf 116 kb)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet