NOU 1995: 12

Opplæring i et flerkulturelt Norge

Til innholdsfortegnelse

Det kgl kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet nedsatte 28.mars 1994 et utvalg som skulle vurdere opplæringstilbud for fremmedspråklige. Utvalget avgir med dette sin innstilling.

Oslo i februar 1995

Jan Moen

Nils Oddvar Bergheim

Trond Borgersen

Thor Ola Engen

Lise Grette

Lisa Hartmark

An-Magritt Hauge

Stig Klingstedt

Rita Kumar

Jorun Sandsmark

Gro Standnes

Greta Undersrud

Iracles Boumbouras

Tove Ness

Asle Kristiansen

Til forsiden