NOU 1995: 16

Fra sparing til egenkapital

Til innholdsfortegnelse

Til Finans- og tolldepartementet

Det utvalg som ble oppnevnt ved kgl. res. 2. desember 1994 til å vurdere omfanget av samlet sparing og tilgang på egenkapital i Norge og andre land, legger med dette fram sin innstilling.

Utvalgets innstilling er enstemmig.

Oslo, 29. mai 1995

Hermod Skånland

Anne Berit Christiansen

Nils-Henrik Mørch von der Fehr

Torunn Kvinge

Lars Wahl

Dag Aarnes

Trond F. Mellingsæter

Marit Svensgaard

Til forsiden