NOU 1995: 22

Etter inntektsoppgjørene 1995

Til innholdsfortegnelse

Forord

Det tekniske beregningsutvalget la 17. januar i år fram sin hoved­rapport foran inntektsoppgjørene 1995. Rapporten var for en del basert på et foreløpig og noe ufullstendig materiale for 1994.

Beregningsutvalget legger nå fram en ny rapport hvor reviderte nasjonalregnskapstall og annen statistikk for 1994 er innarbeidet. Rapporten gir en oversikt over lønns- og inntektsutviklingen, prisutviklingen og utviklingen i konkurranseevnen. Det gis også korte oversikter over utviklingen i verdensøkonomien og i norsk økonomi. Utvalget har på nytt gjennomgått prisutsiktene for 1995.

Utvalgets medlemmer, med unntak av Norges Fiskarlags medlem, har deltatt i arbeidet med rapporten. I tillegg har følgende bidratt: Forsker Torbjørn Eika, Statistisk sentralbyrå, økonomisk rådgiver Eystein Gjelsvik, Landsorganisasjonen i Norge, seniorøkonom Odd­bjørn Eidem, Næringslivets Hovedorganisasjon, konsulent Sindre Flø, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, rådgiverne Ingrid Rasmussen, Sigrid Russwurm og Kyrre Aamdal, Finansdepartementet, rådgiver Tormod Belgum og konsulent Cathrine Hellandsvik, Administrasjonsdepartementet.

Oslo, 21. juni 1995

Svein Longva

Leif Forsell

Bernhard Nestaas

Hans Henrik Scheel

Olav Magnussen

Stein Reegård