NOU 1995: 8

Kringkastingssendinger i kabelnett

Kringkastingssendinger i kabelnett

Les dokumentet

Forslag til endringer i kringkastingsloven, kap. 4