NOU 1997: 15

Etterforskingsmetoder for bekjempelse av kriminalitet— Delinnstilling II

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartementet

Departementet nedsatte 2. august 1994 et utvalg for å utrede organisering og bruk av kriminaletterretning, samt etterforskingsmetoder for bekjempelse av kriminalitet.

Delinnstilling I om organisering og bruk av kriminaletterretning ble avgitt i januar 1995. Utvalget legger med dette frem delinnstilling II om etterforskingsmetoder for bekjempelse av kriminalitet. De forslag som fremsettes er enstemmige.

Oslo, den 4. mars 1997

Vidar Refvik

Tor-Aksel Busch

Per Gammelgård

Arne Huuse

Hans Petter Jahre

Knut Mikkelsen

Lasse Qvigstad

Ketil Haukaas

Til forsiden