NOU 1997: 17

Finansiering og brukerbetaling for pleie- og omsorgstjenester

Finansiering og brukerbetaling for pleie- og omsorgstjenester

Les dokumentet