NOU 1997: 17

Finansiering og brukerbetaling for pleie- og omsorgstjenester

Til innholdsfortegnelse

Til Sosial- og helsedepartementet

Utvalg om finansierings- og brukerbetalingsordninger i pleie- og omsorgstjenesten ble oppnevnt ved kongelig resolusjon av 30. juni 1995.

Utvalget legger med dette fram sin innstilling.

Oslo, den 7. mai 1997

Bjarne Jensen

Liv Arum

Jon-Olav Aspås

Arild Daleng

Torhild Johnsen

Inger Lindgren

Årstein Risan

Anne Lise Grande Vollan

Per Magne Pedersen

Kai Lindseth

Bjørn Andersen

Sissel Finstad

Ragna Hirsch

Nina Jentoft

Bjørn Johan Pedersen

Petter Andreas Pedersen

Til forsiden