NOU 1997: 19

Et bedre personvern— - forslag til lov om behandling av personopplysninger

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartementet

Det Kgl Justis- og politidepartement nedsatte 6 oktober 1995 et utvalg for å utrede behovet for revisjon av lov 9 juni 1978 nr 48 om personregistre m m. Mandatet inneholder retningslinjer for utredningsarbeidet.

Personregisterlovutvalget legger med dette frem sin utredning med forslag til lov om behandling av personopplysninger. Utvalgets utredning er i hovedsak enstemmig, men for noen enkeltbestemmelser foreligger det avvikende forslag fra ulike mindretall.

Oslo 27 mai 1997

Arne Skauge

Georg Apenes

Mette Bredengen

Pål Gundersen

Arne Dag Hestnes

Jostein Håøy

Jens C Koch

Ewy Kristiansen

Tonje Meinich

Dag Wiese Schartum

Mari Bø Haugstad

Knut Erik Sæther

Til dokumentets forside