NOU 1998: 16

Nytte-kostnadsanalyser

Nytte-kostnadsanalyser — Veiledning i bruk av lønnsomhetsvurderinger i offentlig sektor

Les dokumentet