NOU 2001: 31

Når ulykken er ute

Når ulykken er ute — Om organiseringen av operative rednings- og beredskapsressurser

Les dokumentet