NOU 2002: 10

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Førsteklasses fra første klasse

Førsteklasses fra første klasse — Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem av norsk grunnopplæring

Les dokumentet