NOU 2002: 10

Førsteklasses fra første klasse

Førsteklasses fra første klasse — Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem av norsk grunnopplæring

Les dokumentet