NOU 2003: 13

Konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Utvalget som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 15. november 2002 for å vurdere utfordringer for konkurranseutsatt sektor i årene framover, ­legger med dette fram sin innstilling. Utvalgets forslag er enstemmig.

Oslo, 9. april 2003

Steinar Holden leder

Stein Reegård

Bjørn Tore Stølen

Tor Steig

Lars E. Haartveit

Hege Torp

Arent Skjæveland

Ylva Søvik

Yngvar Dyvi

Erik Storm

Ole Bjørn Røste

Helga Birgitte Aasdalen

Lars Fosse

Christian L. Wold Eide

Are Forbord sekretariatsleder

Til forsiden