NOU 2004: 7

Statens forretningsmessige eierskap

Statens forretningsmessige eierskap — Organisering og forvaltning av eierskapet

Les dokumentet