NOU 2004: 2

Effekter og effektivitet

Effekter og effektivitet — Effekter av statlig innsats for regional utvikling og distriktspolitiske mål

Les dokumentet