Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NOU 2004: 2

Effekter og effektivitet— Effekter av statlig innsats for regional utvikling og distriktspolitiske mål

Til innholdsfortegnelse

Til Kommunal- og regionaldepartementet

Utvalget som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon den 5. oktober 2001, for å drøfte effekter av statlig innsats for regional utvikling og distriktspolitiske mål, legger med dette fram sin innstilling.

Oslo, 29. januar 2004

Hallgeir Aalbu

Elisabeth Angell

Heidi Wiig Aslesen

Ådne Cappelen

Arild Hervik

Grete Rusten

Tor Selstad

-------------------------------

Steinar Johansen

Til toppen
Til dokumentets forside