Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NOU 2004: 27

Forsvarets skyte- og øvingsfelt— Hovedrapport fra Det rådgivende utvalg til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter

Til innholdsfortegnelse

Til Forsvarsdepartementet

Det rådgivende Utvalg til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter legger med dette fram sin Hovedrapport 2004. Utvalget viser til sitt mandat fra 1981 og Forsvardepartementets brev datert 6. juni 2002.

I 1972 presenterte Utvalget sin Utredning I, senere offentliggjort som NOU 1974:20 og forelagt Stortinget som vedlegg til Stortingsmelding nr 52 (1974-75)- Om skyte- og øvingsfelter i Forsvaret. Utredningen var den første oversikt som omfattet alle forsvarsgrenenes og også sivile institusjoners behov.

I desember 1987 ble en oppdatert Hovedrapport lagt fram.Den 6 desember 1995 ble neste Hovedrapport avgitt. Den ble offentliggjort som NOU 1996:8.

Foreliggende Hovedrapport er bygget opp etter samme mønster som de tidligere rapportene. Utviklingen har bidratt til at alle kartvedlegg nå også er tilgjengelig i digital form.

Utvalget har omtalt og vurdert innhentede uttalelser fra de samarbeidende myndigheter og etater om erfaringene fra arbeidet med etableringen av Regionfelt Østlandet.

Utvalget har i sitt arbeide vært særlig oppmerksom på den omfattende omstilling og omstrukturering som Forsvaret gjennomgår og gir her en samlet oversikt, sine vurderinger og tilrådninger knyttet til behovet for og bruken av skyte- og øvingsfelt slik dette framstår høsten 2004.

Utvalgets Hovedrapport 2004 er enstemmig.

Oslo, den 25. august 2004.

Alv Jakob Fostervoll

Åse Wisløff Nilssen

Gunnar Halvorsen

Oluf Aalde

Helge Rohn

Hans Jacob Neumann

Ola Skauge

Bente Meinert

Tor Douglass Hylin

Roy Abelsen

Roald H Christensen

Til toppen
Til dokumentets forside