NOU 2004: 4

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Lovregulering av strømavtaler sluttet med forbrukere

Lovregulering av strømavtaler sluttet med forbrukere

Les dokumentet