NOU 2008: 18

Fagopplæring for framtida

Til innholdsfortegnelse

Til Kunnskapsdepartementet

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 29. juni 2007 et utvalg for å vurdere hvordan fag- og yrkesopplæringen kan være best mulig rustet for å møte fremtidens utfordringer. Utvalget avgir med dette sin innstilling.

Oslo 13. oktober 2008

Rolf Jørn Karlsen

Ida Munkeby

Lise Tanum Aulie

Dagfinn Haukanes

Jan Christian Vestre

Marit Schønberg

Kirsti Saxi

Tor-Arne Solbakken

Jens Bjørnåvold

Hanne Luthen

Per Aahlin

Lisbeth Berg-Hansen

Pål Schøne

Robert Salomon

Gunn Ovesen

Helge Halvorsen

Jan Ellertsen

Gaute Losnegard

Olav Reiersen

Elisabeth Løvaas

Miriam Evensen

Til dokumentets forside