NOU 2011: 14

Bedre integrering— Mål, strategier, tiltak

Til innholdsfortegnelse

Til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Inkluderingsutvalget ble satt ned i statsråd 30. april 2010. I utvalgets mandat heter det at «Utvalget skal gjennom sitt arbeid løfte fram utfordringer og muligheter i et flerkulturelt Norge, og med bakgrunn i dette foreslå tiltak i inkluderings- og integreringspolitikken. Utvalget skal ta utgangspunkt i foreliggende forskning og kunnskap på feltet, og i sitt arbeid legge vekt på arbeidsliv, utdanning og deltakelse i demokrati og sivilsamfunn.» Utvalget legger med dette fram sin utredning og forslag til mål, strategier og tiltak.

Oslo, 14. juni 2011

Osmund Kaldheim

Leder

Rita Abrahamsen

Solfrid Berntsen

Marco Elsafadi

Inés Hardoy

Knut Kjeldstadli

Toril Sundal Leirset

Jill Loga

Julia Maliszewska

Norvald Mo

Obiajulu Odu

Ambreen Pervez

Asle Toje

Dhayalan Velauthapillai

Thomas Wanjohi

Henriette Sinding Aasen

Ragnhild Aashaug

Bjørn Holden

Martha Rubiano Skretteberg

Timothy Szlachetko

Ariana Fernandes Guilherme

Anne Liltved

Irene Olaussen

Henrik Pryser Libell

Benedicte Falch-Monsen

Til forsiden