NOU 2011: 21

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Når døden tjener livet

Når døden tjener livet — Et forslag til nye lover om transplantasjon, obduksjon og avgivelse av lik

Les dokumentet