NOU 2011: 21

Når døden tjener livet— Et forslag til nye lover om transplantasjon, obduksjon og avgivelse av lik

Til innholdsfortegnelse

Til Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 23. juni 2010 et lovutvalg for å utrede ny transplantasjonslov.

Utvalget avgir med dette sin utredning med forslag til nye lover. Innstillingen er enstemming hvor ikke annet fremgår.

Oslo, 16. desember 2011

Hans Petter Aarseth

leder

Kristin Hagen Aarsland

Johan Arnt Hegvik

Torgunn Bø syversen

Hege Linnerud Fredø

Dagfinn Albrechtsen

Bjørn Lien

G. Cecilie Alfsen

Christian Lycke Ellingsen

Knut Rasmussen

Peer Kåre Lilleng

Sonja Eriksen Steigen

Anne Hambro Alnæs

Gisle Nødtvedt

Kristin Solberg

Kolbjørn Breivik

Marianne Smith

Sekretær

Til forsiden