NOU 2012: 15

Politikk for likestilling

Til innholdsfortegnelse

Til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Ved kongelig resolusjon av 12. februar 2010 ble det oppnevnt et utvalg som skal utrede norsk likestillingspolitikk med utgangspunkt i livsløp, etnisitet og klasse. Utvalget leverte sin første utredning NOU 2011: 18 Struktur for likestilling 15. november 2011.

Likestillingsutvalget overleverer med dette sin utredning NOU 2012: 15 Politikk for likestilling.

Oslo, 25. september 2012

Hege Skjeie

(leder)

Ronald Craig

Helga Eggebø

Anne Britt Flemmen

Cathrine Holst

Øystein Gullvåg Holter

Anders Todal Jenssen

Kjell Erik Lommerud

Marjan Nadim

Sevil Sümer

Mari Teigen

Thomas Michael Walle

Marit Wårum

Kari Framnes

Agnes Aaby Hirsch

Ane Lindholt

Elin Rønningen

Beret Bråten

Til forsiden