NOU 2013: 10

Naturens goder – om verdier av økosystemtjenester

Til innholdsfortegnelse

Til Miljøverndepartementet

Den 28. oktober 2011 nedsatte regjeringen et ekspertutvalg som skulle arbeide med problemstillinger i tilknytning til verdier av økosystemtjenester. Utvalget legger med dette fram sin utredning.

Oslo, 29. august 2013

Stein Lier-Hansen (leder)

Pål Vedeld

Kristin Magnussen

Iulie Aslaksen

Claire Armstrong

Dag Hessen

Peter Johan Schei

Kjell Arne Brekke

Signe Nybø

Kristin Sørheim

Morten Clemetsen

Karl-Göran Mäler

Anne Brendemoen (sekretariatsleder)

Kirsten Grønvik Bråten

Finn Katerås

Bent Arne Sæther

Til forsiden