Forsiden

NOU 2014: 15

Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling? — Gjennomgang av pelsdyrnæringen

Til innholdsfortegnelse

Til Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet

Utvalget for gjennomgang av pelsdyrnæringen i Norge ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 4. oktober 2013. Utvalget gir med dette sin utredning.

Oslo 15. desember 2014

Anne Karin Hamre

leder

Torstein Steine

Hadle Nevøy

Guri Tveito

Kathrine A. Ryeng

Camilla Kielland

Marianne Olssøn

Sveinung Eikeland

Steen Henrik Møller

Odd Anders Nilsen

sekretariatsleder

Ellen Cathrine Langfoss

Ragna Følling Elgjo

Torild Jacobsen

Til dokumentets forside